TIPY V OKOLÍ UBYTOVÁNÍ PENZION NA VÝŠINKÁCH - JETŘICHOVICE

BASTEI

Vyhlídková plošina Bastei se tyčí 194 m nad hladinou řeky Labe a je jedním ze symbolů Saského Švýcarska. Spolu s kamenným mostem Basteibrück a torzem hradu Neurathen tvoří unikátní trojici, která právem patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům. Bastei nabízí překrásný pohled do údolí, na skalní město, kamenný most Basteibrück klenoucí se nad propastí Mardertelle a na pozůstatky hradu Neurathen. Hrad Neurathen, ležící v blízkosti Bastei, ze kterého se do dnešních dní dochovaly jen nepatrné zříceniny, rovněž nabízí skvostné vyhlídky. Zřícenina je propojena systémem visutých lávek, mostků a vyhlídkových plošin. Můžete zde spatřit hloubenou cisternu na vodu, starobylý prak a také kamenné koule, které z něho byly při obraně hradu vrhány na nepřítele přes hradby. Kudy na BasteiPohodlně autemZ Bad Schandau před mostem odpočíte doprava a pojedete přes Porschdorf, Wal-tersdorf a Rathewalde. Velké záchytné parkoviště u odbočky silnice k Bastei záp. od Rathewalde, odtud doprava kyvadlo-vým autobusem. Parkovné do 3 hodin 3 €, celodenní 5,50 €. Malé parkoviště je i těs-ně u Bastei. Před Bastei můžete odbočit vlevo k nedaleké vyhlídce, odkud je pěkný pohled na hlubokou rokli se skalními vě-žemi.Autem, přívozem i pěšky Z Bad Schandau pojedete přes most až do městečka Rathen. Auto ponechejte na vel-kém parkovišti na levém břehu lázeňské-ho městečka Rathen v části Oberrathen. Na pravý břeh - Niederrathen, na němž se Bastei nachází, se dostanete pravidelným přívozem. Cesta tam a zpět stojí 1,80 € a platí se u posádky lodi. Dále pokraču-jete už pěšky přes Amselsee (Kosí jezero) s možností jízdy na lodičkách. Počítejte s namáhavějším stoupáním. Ideální celodenní výlet Od Bastei můžete zamířit k Amselsee, ne-boli Kosímu jezeru, které leží na pravém břehu Labe nedaleko centra Niederrathe-nu. Jezero je dlouhé asi 500 metrů a nabí-zí plavby po hladině na veslici či šlapadle. Atrakcí Kurort Rathenu je od Velikonoc do konce října představení světelné fontány. Na jaře ve městě rozkvétá nádherný rodo-dendronový park. Celodenní výlet můžete završit návštěvou Skalního divadla Fel-senbühne Rathen, jehož jedinečnost spo-čívá v přírodních kulisách pískovcových skal. Ve svém repertoáru má i muzikálovou podobu pohádky Tři oříšky pro Popelku. Kde se občerstvitNa Bastei najdete řadu drobných občers-tvení. Náročnější turisté mohou navštívit hotel Berghotel Bastei, který jako bonus nabízí jeden z nejkrásnějších výhledů na celé Saské Švýcarsko ze své panora-matické restaurace.

TURISTICKÝ PRŮVODCE - JETŘICHOVICE - ČESKÉ ŠVÝCARSKO - KE STAŽENÍ (PDF; 15MB)

Please publish modules in offcanvas position.